Het Fonds voor de Geld- en Effectenhandel heeft tot doel onderzoek en belangstelling op het gebied van het bank- en effectenbedrijf te stimuleren. Daarnaast is het Fonds actief op cultureel gebied.

Het Fonds is voortgekomen uit de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie. Bij de opheffing van de Bond in 1975 is het vermogen ingebracht in het Fonds.

Het Fonds houdt de ‘Dirk Jacob Veegensprijs’ in stand. De toekenning hiervan is in handen van de Koninkijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Fiscaalnummer 8023.62.515

.

.

.

.

.

.

.