De Dirk Jacob Veegensprijs, genoemd naar Mr. D.J. Veegens, oud-secretaris van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie, is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel te ’s Gravenhage.

De tweejaarlijkse prijs is ingesteld in 1981 en voor het eerst uitgereikt in 1982. Het is een aanmoedigingsprijs, die wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische, politieke of sociale geschiedenis, in het bijzonder voor onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

De jurering is in handen van een door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij benoemde onafhankelijke commissie.

Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 12.500.

Laureaten van de Dirk Jacob Veegensprijs sedert 1982:

JaarLaureaatOnderwerp
1982Dr. K. van BerkelDissertatie: ‘Isaac Beekman en de mechanisering van het wereldbeeld’
1983Dr. J. Lucassen c.a.Project ‘Reisepredigt’, bronnenuitgave van reisverslagen van Duitse predikanten tussen 1849 en 1900
1984Dr. J.W. BuismanDissertatie: ‘Tussen vroomheid en verlichting’
1985Dr. C.A. DavidsDissertatie: ‘Zeewezen en wetenschap’. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815
1986Dr. P. den BoerDissertatie: ‘Geschiedschrijving als beroep’. De professionalisering van de Franse historicus in de 19e en begin 20e eeuw
1987Mevrouw Dr. E.G.E. van der WallDissertatie: ‘De mystieke chiliast Petrus Serrarius (1600-1669) en zijn wereld’
1988Dr. H. HenrichsDissertatie: ‘Dr Johan Brouwer, hispanist’ (1898-1943)
1989Dr. B. AltenaDissertatie: ‘De socialistische arbeiders van Vlissingen’ 1870-1929 (1940)
1990Dr. H. KlemannDissertatie ‘Tussen Reich en Empire’
1991Dr. J.H. de WildeOnderzoek naar ‘Ontwikkeling van interdependentie theorieën op het gebied van de internationale betrekkingen in de 20e eeuw’
1994Dr. H. te VeldeDissertatie: ‘Gemeenschapszin en plichtsbesef, liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918’
1996Dr. L.A.C.J. LucassenDissertatie: ‘En men noemde hen zigeuners’
1998Dr. R. RabenDissertatie: ‘Batavia en Colombo. The Ethnic and Spatial Order of Two
Colonial Cities 1600-1800′
2000Dr. R.A.M. AertsDissertatie: ‘De Letterheren’. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids
2002Dr. D. BosDissertatie: ‘Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848-1894’ en andere publicaties
2004Dr. M.J.M. HoogenboomDissertatie: ‘Standenstrijd en zekerheid. Een geschiedenis van oude orde en sociale zorg in Nederland (ca. 1880-1940)’
2006Mr.dr. W.J. VeraartDissertatie: ‘Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw’
2008Ir. J.P. den Hertog  Dissertatie: ‘Cort van der Linden 1846-1935. Minister-president in oorlogstijd’
2010Dr. L.J. van MiddelaarDissertatie: ‘De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin’
2012Dr. L.O. PetramDissertatie: ‘The world’s first stock exchange. How the Amsterdam Market for Dutch East India company shares became a modern securities market, 1602-1700′
2014Dr. P. BrandonDissertatie: Masters of War. State, capital and military enterprise in the Dutch cycle of accumulation (1600 – 1795)
2016Dr. J. OddensDissertatie: `Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798′
2018Mevrouw Dr A.F. (Anne) PettersonDissertatie: ‘Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende eeuws Amsterdam (Universiteit Leiden, januari 2017) en haar verdere publicaties.
2020Dr. A.C. HoetinkDissertatie: ‘Macht der gewoonte. Regels en Rituelen in de Tweede Kamer na 1945’
2022Dr. L.B. LauretDissertatie: ‘Regentenwerk. Vergaderen in de Staten-Generaal en de Tweede Kamer, 1750-1850’