Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend met behulp van ons digitaal aanvraagformulier. In het formulier vult u in zes stappen de gevraagde informatie in over uw organisatie en het project. Daarnaast dient u de nodige documenten mee te sturen, t.w. een gemotiveerde aanvraagbrief (omschrijving van het doel en reden aanvraag), het projectplan (bij voorkeur beknopt), alsmede een overzicht van kosten en verwachte opbrengsten of andere financiering. Eventuele statuten en inschrijving Kamer van Koophandel hoeven niet meegezonden te worden.

Voordat u uw aanvraag start, creëert u een account dat u kan gebruiken voor de toegang naar uw persoonlijk dashboard.

Als u een nieuwe aanvraag wil indienen of als u verder wil met uw huidige aanvraag, opent u het digitaal aanvraagformulier.

.

.

.

.