Aanvragen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend met behulp van ons digitaal aanvraagformulier. In het formulier vult u in zes stappen de gevraagde informatie in over uw organisatie en het project. Daarnaast dient u de nodige documenten mee te sturen, zoals het projectplan, begroting en uittreksel KvK.

Voordat u uw aanvraag start, creëert u een account dat u kan gebruiken voor de toegang naar uw persoonlijk dashboard.

Als u een nieuwe aanvraag wil indienen of als u verder wil met uw huidige aanvraag, opent u het digitaal aanvraagformulier.

.

.

.

.